Filters
wissen
Filters toepassen

HNN Toolbox 2.0

De toolbox biedt concrete handvatten om te presteren op de gestelde prestaties in het Nieuwe Normaal. Het toepassen van de tools is geen garantie voor het behalen van het Nieuwe Normaal maar een middel om te komen tot de beoogde prestaties van het Nieuwe Normaal.

Op basis van een longlist zijn 20 tools geselecteerd die zijn uitgewerkt in de toolbox (in de vervolgontwikkeling wordt zowel de longlist als de toolbox verder uitgebreid). Deze twintig tools zijn ingedeeld aan de hand van de fases van een bouwproces. Daarnaast heeft elke tool een relatie met een of meerdere van de aspecten van het Nieuwe Normaal.

filters
tool

Handreiking aanbesteden met HNN Gebouw

Milieuprestatie Gebouw (MPG)
Materiaalgebonden CO2,-opslag
Materiaalgebonden CO2,-uitstoot
Herkomst materialen
Gezonde materialen
Omgang restmateriaal (bouw)
Adaptief vermogen
Losmaakbaarheid
Hergebruikpotentie
Voor wie? Opdrachtgevers, opdrachtnemers