Publication

Samenhang Het Nieuwe Normaal met Europese Raamwerken

1 May 2024

Europees zijn er verschillende richtlijnen en raamwerken op het gebied van duurzaam bouwen, waaronder de CSRD en Taxonomie. Deze raamwerken hebben overeenkomsten en verschillen met HNN. Deze publicatie licht toe hoe HNN kan helpen om aan Europese richtlijnen te voldoen.