Publication

Samenhang Betonakkoord, Bouwakkoord Staal en HNN

30 Apr 2024

Ook het Betonakkoord en Bouwakkoord Staal werken aan verduurzaming van de bouwsector. Waar Het Nieuwe Normaal stuurt op bouwwerken, sturen de akkoorden aanvullend op materiaalprestaties. Met deze gezamenlijke analyse laten we de samenhang tussen beide initiatieven zien.