Publication

Duurzaamheidsmonitor

7 Dec 2023

Doel

 

Met de Duurzaamheidsmonitor is het mogelijk om vanaf de start van bouwopgaves, op eenvoudige wijze, de duurzame ambitie voor een bouwproject in beeld te brengen. Door een duurzaamheidsprofiel te creëren met alle indicatoren van Het Nieuwe Normaal bepaal je zelf waar jouw duurzame accenten liggen. Op elk moment in het proces kan aan het duurzaamheidsprofiel een nieuwe status worden toegevoegd, zodat huidige status in verhouding met de ambitie inzichtelijk blijft.

 

Deze tool is geschikt voor opdrachtgevers en -nemers en architecten om vanaf initiatief tot en met oplevering het duurzaamheidsgehalte van een gebouw te monitoren. Ook kunnen leveranciers de duurzaamheid van hun product in inzichtelijk maken. Effecten van alle materiaal en engineerings- en installatiekeuzes zijn daarmee direct zichtbaar.

 

Benodigdheden

 

De duurzaamheidsambitie van een opdrachtgever voor een bouwproject, als uitgangspunt voor invoer van de eerste dataset. De berekende waardes uit de verschillende rekenmethodes die beschikbaar zijn binnen de bouw geven op één of meerdere indicatoren van HNN invulling. Denk daarbij aan MPG, CO2 opslag -uitstoot, grondstof gebruik, Energie etc.

 

Welke stappen moet ik doorlopen?

 

  1. Vaststellen van de ambitie 
  2. Eerste dataset genereren
  3. Selectie maken van indicatoren waarop gestuurd wordt 
  4. Weging van de selectie van indicatoren bepalen 
  5. Mijlpalen behalen en nieuwe datasets toevoegen 
  6. Ambitie evalueren en bijstellen 
  7. Deze twee laatste stappen herhalen

 

Resultaat en handelingsperspectief

 

Het resultaat uit de vergelijking van de mijlpalen met de duurzaamheidsambitie geeft inzicht in: 

- de totaalstatus door middel van de eindscore 

- afwijkingen op indicatoren ten opzichte van de ambitie

 

Vragen?

 

Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op via HNN@bimwyse.com

Dit kennisproduct is geleverd door typify
De laatste update was op 7 December 2023 door typify
Als u vragen heeft, neem dan contact op.